Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Οδηγίες Εγκατάστασης Zoom !
- Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 -

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε με το ΑΣΥΝ μέσω του Zoom!

https://alfasyn.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-ZOOM.pdf